Steampunk Trike

De trike is een vervolg op de biker-rollator. De basis gemaakt van een oude as met karwielen en daarop een oude brocante stoel. De rest is fantaseren en uiteindelijk zag men hier een ” tijdmachine ” in.

The trike is a sequel to the biker-rollator. The base made of an old shaft with carwheels and an old Brocante chair. The rest is fantasizing and finally one saw here a “Time Machine “.