Steampunk koets

Foto van en door Peter Franken tbv AD, rubriek Hartstocht

Castlefest 2019 een feit. Duizenden bezoekers en kijkers gehad. Erg druk, maar het was het waard ! 3 dagen lang uitleg over hergebruik van afval, pers erbij en allemaal erg druk maar zeer leuk ! Dit project vergde ca 900 uur , alhoewel ik het niet precies weet.

Castlefest 2019 a fact. Thousands of visitors and viewers had. Very crowded, but it was worth it! 3 days of explanation about reuse of waste, press there and all very busy but very nice! This project took CA 900 hours, although I don’t know it exactly.