Project 2020

We schrijven januari 2020 en we zijn herstellende van een overspannen toestand, zeg maar ziektebeeld. Vorig jaar te veel gebeurd in mijn ( prive ) leven en eens gaat de deur dan even dicht. Project staat even op plan 2, want gezondheid gaat voor !

We are writing January 2020 and we are recovering from an overstrained state, so to speak. Last year too much happened in my (private) life and one day the door will close. Project is just on plan 2, because health comes first!

Het is nog niet zover, maar februari 2019 begonnen met alvast stevig nadenken over het nieuwe project 2020 welke start medio september dit jaar. We gaan natuurlijk niet afwachten tot het zover is en dan pas iets bedenken. Zonde van de tijd ! Inmiddels is het idee al ontsproten en hebben we de basis al binnen. En dan de uitdaging eraf te blijven en wachten tot september. Wat kan ik er verder over vertellen ? Het wordt groter en vooral zwaarder. Alvast nadenken over het transport, nog voordat ik nauwelijks echt begonnen ben.

It is not yet so far, but February 2019 started to firmly reflect on the new project 2020 which starts in mid-September this year. Of course We are not going to wait until it is so far and then something is coming up. Sin of time! Meanwhile the idea has already been shot and we have the basics already inside. And then the challenge to stay off and wait until September. What else can I tell about it? It is getting bigger and especially heavier. Think about the transport before I actually start.