Steampunk Trike 2020

April 2020…..het zwarte bericht, dat Castlefest geen doorgang vindt. Ook dit festival door Corona geveld. Voor iedereen en alle partijen vreselijk. Laat ik voorop stellen, dat dit natuurlijk een luxe probleem is en dat er veel ergere dingen met Corona gebeuren. Met een voltooid project, wat ik niet kan showen deze editie, maar ook nog geen opslag heb. Want 2021 zit al in mijn hoofd en gaat september 2020 starten. 2 projecten in 2021? Ik ben er nog niet uit…… Vele honderden uren onder verzwaarde omstandigheden aan dit grote project gewerkt. Groot, want ik had vorig jaar al voorzichtig tussen de 7 en 9 meter laten vallen. Op nog 1x schilderen en wat kleine details na, gaat dit project ( tijdelijk ) onder zeil. Tijdelijk ? Wat brengt ons de toekomst , qua Castlefest/festivals ? Wie het weet mag het zeggen. We schrijven nu Juni 2020 en de drang naar een nieuw project maken medio september, neemt schrikbarende vormen aan. Heb /show ik er volgend jaar 2 ?( als het doorgaat ). Moeilijk, lastig en voor mij, creatief onrustig. Ik kan er, net als U, niets zinnigs over vertellen. Zodra we meer weten, weet u het ook. Maar dat laat, denk ik, nog wel even op zich wachten !.

Castlefest is canceled. This festival also felled by Corona. Terrible for everyone and all parties. Let me say first of all that this is of course a luxury problem and that much worse things happen and have happened to Corona. With a finished project, which I can’t show this edition, but also don’t have storage yet. Because 2021 is already in my head and will start September 2020. 2 projects in 2021? I am not sure yet …… Working on this large project for hundreds of hours under aggravated circumstances. Big, because I had already carefully dropped between 7 and 9 meters last year. Except for one more painting and some small details, this project is (temporarily) under sail. Temporary? What does the future hold in terms of Castlefest / festivals? Who knows may say. We are now writing June 2020 and the urge for a new project in mid-September is starting to take shape. I have / show 2 next year (if it continues). Difficult, difficult and for me, creatively restless. Like you, I cannot say anything sensible about it. As soon as we know more, you will know it too. But I think that will take a while.